Hoa hồng ngoại Eridu Babylon rose

Hoa hồng ngoại Eridu Babylon rose

Hoa hồng ngoại Eridu Babylon rose (giống hồng này còn có tên khác là • INTerbyloneri), được nhân giống bởi Robert Ilsink (Hà Lan, trước năm 2006). Giống hồng ngoại Eridu Babylon rose có hoa trắng, rìa cánh hoa có màu phớt hồng, trung tâm...
read more