Hoa hồng ngoại  Madame Louis Lévêque rose

Hoa hồng ngoại Madame Louis Lévêque rose

Hoa hồng ngoại Madame Louis Lévêque rose (giống hồng này còn có tên khác là • Capitaine Christy Moussu), được nhân giống bởi Louis Lévêque fils (Pháp, 1898). Hồng Madame Louis Lévêque rose có hoa màu hồng cam. hương thơm...
read more