Hoa hồng ngoại Madame Caroline Testout rose

Hoa hồng ngoại Madame Caroline Testout rose

Hoa hồng ngoại Madame Caroline Testout rose (giống hồng này còn có tên khác là • Caroline Testout • “Somerville Big Pink”), được nhân giống bởi Joseph Pernet-Ducher (Pháp, 1890). Giống hoa hồng Madame Caroline Testout rose có hoa màu hồng, trung tâm sẫm hơn,...
read more