Hoa hồng ngoại Red Intuition rose

Hoa hồng ngoại Red Intuition rose

Hoa hồng ngoại Red Intuition rose (giống hồng này còn có tên khác là • DELstriro), được phát hiện bởi Guy Delbard (Pháp, 1999). Hồng Red Intuition rose có hoa các vệt đỏ, đỏ sẫm. loại hoa hồng này có khoảng 31 đến 39...
read more