Hoa hồng ngoại American Pillar rose

Hoa hồng ngoại American Pillar rose

Hoa hồng ngoại American Pillar rose được nhân giống bởi Dr. Walter Van Fleet ( Hoa Kỳ, 1902). Cây hoa hồng American Pillar rose có hoa hoa hồng, trung tâm màu trắng, nhị hoa màu vàng. Không có hương thơm hoặc hương...
read more