Hoa hồng ngoại Pope John Paul II rose

Hoa hồng ngoại Pope John Paul II rose

Hoa hồng ngoại Pope John Paul II ™ rose (giống hồng này còn có tên khác là • JACsegra • Papa Giovanni Paolo II • Pape Jean Paul II ®), được nhân giống bởi Dr. Keith W. Zary ( Hoa Kỳ, trước năm 2006). Cây...
read more