Hoa hồng ngoại Charming Piano ® rose

Hoa hồng ngoại Charming Piano ® rose

Hoa hồng ngoại Charming Piano ® rose được phát hiện bởi Christian Evers (Đức, trước năm 2012). Hoa hồng Charming Piano ® rose có hoa màu hồng nhạt, các cánh hoa bên ngoài trắng hồng. Hương thơm vừa phải. Thông tin...
read more
Hoa hồng ngoại Chippendale rose

Hoa hồng ngoại Chippendale rose

Hoa hồng ngoại Chippendale rose (giống hồng này còn có tên khác là • Ali Man • Ali Mau • Duchess of Cornwall • Music Hall • Tan97159 • The Duchess of Cornwall), được nhân giống bởi Hans Jürgen Evers (Đức, 2005). Cây ...
read more
Hoa hồng ngoại Lampion rose

Hoa hồng ngoại Lampion rose

Hoa hồng ngoại Lampion ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • RT 06-004 • Tan06004), được nhân giống bởi Christian Evers (Đức, vào năm 2006). Hồng Lampion ® rose có cánh hoa bên trong màu vàng, nền đỏ bên...
read more
Hoa hồng ngoại Country Girl rose

Hoa hồng ngoại Country Girl rose

Hoa hồng ngoại Country Girl rose (giống hồng này còn có tên khác là • TAN09562), được nhân giống bởi Christian Evers (Đức, năm 2009). Cây hồng Country Girl rose có hoa màu đỏ anh đào, màu mai, vàng đến màu hồng...
read more