Hoa hồng cắt cành Bel Canto Rose

Hoa hồng cắt cành Bel Canto Rose

Hoa hồng cắt cành Bel Canto Rose là 1 giống hoa hồng bụi có chiều cao trung bình 1-1,5m. Hoa hồng Bel Canto Rose có đường kính hoa trung bình từ 6-9cm, thơm nhẹ, các cánh hoa chịu nắng tốt!
read more