Hoa hồng ngoại Blue Sky rose (Nhật Bản)

Hoa hồng ngoại Blue Sky rose (Nhật Bản)

Hoa hồng ngoại Blue Sky rose (giống hồng này còn có tên khác là • Aozora • 青空), được nhân giống bởi Seizo Suzuki (Nhật Bản, năm 1973). Hoa hồng Blue Sky rose có hoa màu tím hồng. Hương thơm nhẹ phải. Loại hoa hồng này có...
read more
Hoa hồng ngoại Inclus rose

Hoa hồng ngoại Inclus rose

Hoa hồng ngoại Inclus rose (giống hồng này còn có tên khác là • Alive • Dee-Lish • Elbflorenz  • Forget-Me-Not • Line Renaud ® • Sweet Parfum de Provence • Tchekhov® • The Anniversary Rose), được nhân giống bởi Mei...
read more
Hoa hồng ngoại Sweet Pretty rose 

Hoa hồng ngoại Sweet Pretty rose 

Hoa hồng ngoại Sweet Pretty rose (giống hồng này còn có nhiều tên khác là: • Astronomia • Meiguimov • Pink Sakurina • The Charlatan), được nhân giống bởi Alain Meilland (Pháp, 2006). Hồng Sweet Pretty rose có hoa màu t...
read more
Hoa hồng ngoại Docteurs Massad rose

Hoa hồng ngoại Docteurs Massad rose

Hoa hồng ngoại Docteurs Massad rose (giống hồng này còn có tên khác là • Masdocma), được nhân giống bởi Dominique Massad (Pháp, 2007). Hồng Docteurs Massad rose có hoa đỏ ruby, vàng đồng ở rìa cánh hoa trung tâm. Hư...
read more
Hoa hồng Pháp Agnes Schilliger rose

Hoa hồng Pháp Agnes Schilliger rose

Hoa hồng ngoại Agnes Schilliger rose (giống hồng này còn có tên khác là • MASasch), được nhân giống bởi Dominique Massad (Pháp). Hoa hồng Agnes Schilliger ® rose có hoa màu tím và hồng. Hương thơm vừa phải, vớ...
read more
Hoa hồng leo Durance Ancian Rosa rose

Hoa hồng leo Durance Ancian Rosa rose

Hoa hồng leo Durance Ancian Rosa rose (giống hồng này còn có tên khác là • MASduran), được nhân giống bởi Dominique Massad (Pháp, trước năm 2008). Cây hồng Durance Ancian Rosa rose có hoa màu hồng, màu hoa cà, trung tâm...
read more
Hoa hồng ngoại Knock Out rose

Hoa hồng ngoại Knock Out rose

Hoa hồng ngoại Knock Out ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • CP4642 • Purple Meidiland • RADrazz), được nhân giống bởi William J. Radler (Hoa Kỳ, vào năm 1988). Hoa hồng Knock Out ® rose có hoa màu đỏ anh....
read more
Hoa hồng ngoại Souvenir de Baden-Baden rose

Hoa hồng ngoại Souvenir de Baden-Baden rose

Hoa hồng ngoại Souvenir de Baden-Baden rose (giống hồng này còn có tên khác là • Graziano – The King’s Rose • KO 00/1131-01 • KORsouba • Pink Enchantment • Rui no Namida), được nhân giống bởi Tim Hermann Kordes (Bán l...
read more
Hoa hồng ngoại Heidetraum rose

Hoa hồng ngoại Heidetraum rose

Hoa hồng ngoại Heidetraum rose (giống hồng này còn có tên khác là • Blooming Carpet • Emera ® • Emera Pavement • Floral Carpet • Flower Carpet ® Pink • NOAtraum), được nhân giống bởi Werner Noack (Đức, 1988). Hồng...
read more
Hoa hồng ngoại Madame Antoine Mari rose

Hoa hồng ngoại Madame Antoine Mari rose

Hoa hồng ngoại Madame Antoine Mari rose được nhân giống bởi Antoine Mari (Pháp, trước năm 1890). Hoa hồng Madame Antoine Mari rose có hoa màu hồng nhạt, màu trắng bóng, trung tâm hồng kem. Loại hoa hồng này có hương...
read more
Hoa hồng ngoại Country Girl rose

Hoa hồng ngoại Country Girl rose

Hoa hồng ngoại Country Girl rose (giống hồng này còn có tên khác là • TAN09562), được nhân giống bởi Christian Evers (Đức, năm 2009). Cây hồng Country Girl rose có hoa màu đỏ anh đào, màu mai, vàng đến màu hồng...
read more