Hoa hồng ngoại Tchaikovsky rose

Hoa hồng ngoại Tchaikovsky rose

Hoa hồng ngoại Tchaikovsky rose (giống hồng này còn có tên khác là • Maggie • Maggie Tabberer • MEIchibon • Tchaikovski • Tschaikowski), được nhân giống bởi Meilland International (Pháp, vào năm 2000). Lần đầu tiên được giới thiệu bởi  Conard-Pyle (Star Roses) với...
read more
Hoa hồng ngoại Sweet Pretty rose 

Hoa hồng ngoại Sweet Pretty rose 

Hoa hồng ngoại Sweet Pretty rose (giống hồng này còn có nhiều tên khác là: • Astronomia • Meiguimov • Pink Sakurina • The Charlatan), được nhân giống bởi Alain Meilland (Pháp, 2006). Hồng Sweet Pretty rose có hoa màu t...
read more
Hoa hồng ngoại Republic de Montmartre rose

Hoa hồng ngoại Republic de Montmartre rose

Hoa hồng ngoại Republic de Montmartre rose (giống hồng này còn có tên khác là • Count Dracula • DELparfrou • République de Montmartre ®), được nhân giống bởi Delbard (Pháp, 2011). Giống hồng ngoại Republic de Montmart...
read more
Hoa hồng ngoại Docteurs Massad rose

Hoa hồng ngoại Docteurs Massad rose

Hoa hồng ngoại Docteurs Massad rose (giống hồng này còn có tên khác là • Masdocma), được nhân giống bởi Dominique Massad (Pháp, 2007). Hồng Docteurs Massad rose có hoa đỏ ruby, vàng đồng ở rìa cánh hoa trung tâm. Hư...
read more
Hoa hồng ngoại Souvenir de Louis Amade rose

Hoa hồng ngoại Souvenir de Louis Amade rose

Hoa hồng ngoại Souvenir de Louis Amade rose (giống hồng này còn có tên khác là • DELalac • Threads & Crafts), được nhân giống bởi G. Delbard (Pháp, 2000). Giống hoa hồng Souvenir de Louis Amade rose có hoa màu hồng...
read more
Hoa hồng ngoại Black Baccara rose

Hoa hồng ngoại Black Baccara rose

read more
Hoa hồng ngoại Marie Curie rose

Hoa hồng ngoại Marie Curie rose

Hoa hồng ngoại Marie Curie rose (giống hồng này còn có tên khác là • MEIlomit • Romantic Dreams • Umilo), được nhân giống bởi Meilland International (Pháp, 1997). Cây hồng Marie Curie rose có màu hoa là hỗn hợp cam ...
read more
Hoa hồng ngoại Melchior Salet rose

Hoa hồng ngoại Melchior Salet rose

Hoa hồng ngoại Melchior Salet rose (giống hồng này còn có tên khác là • Salet), được nhân giống bởi François Lacharme (Pháp, 1854). Hoa hồng Melchior Salet rose có hoa màu hồng, các cánh hoa bên ngoài cùng có màu nh...
read more
Hoa hồng leo Durance Ancian Rosa rose

Hoa hồng leo Durance Ancian Rosa rose

Hoa hồng leo Durance Ancian Rosa rose (giống hồng này còn có tên khác là • MASduran), được nhân giống bởi Dominique Massad (Pháp, trước năm 2008). Cây hồng Durance Ancian Rosa rose có hoa màu hồng, màu hoa cà, trung tâm...
read more
Hoa hồng ngoại Coeur de Nacre rose

Hoa hồng ngoại Coeur de Nacre rose

Hoa hồng ngoại Coeur de Nacre rose (giống hồng này còn có tên khác là DORmarg), được nhân giống bởi  Francois Dorieux II (Pháp, trước năm 2010). Cây hoa hồng Coeur de Nacre rose có hoa màu hồng cam. Hương thơm mạnh m...
read more
Hoa hồng ngoại Madame Caroline Testout rose

Hoa hồng ngoại Madame Caroline Testout rose

Hoa hồng ngoại Madame Caroline Testout rose (giống hồng này còn có tên khác là • Caroline Testout • “Somerville Big Pink”), được nhân giống bởi Joseph Pernet-Ducher (Pháp, 1890). Giống hoa hồng Madame Caroline T...
read more
Hoa hồng ngoại Janice Kellogg ® rose

Hoa hồng ngoại Janice Kellogg ® rose

Hoa hồng ngoại Janice Kellogg ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • Mary Lou Heard), được nhân giống bởi Meilland International (Pháp). Giống hồng ngoại Janice Kellogg ® rose có hoa màu đỏ thẫm pha lẫn màu...
read more
Hoa hồng ngoại Red Leonardo da Vinci rose

Hoa hồng ngoại Red Leonardo da Vinci rose

Hoa hồng ngoại Red Leonardo da Vinci rose (giống hồng này còn có tên khác là • Hilde Umdasch • MEIangele), được nhân giống bởi Meilland International (Pháp, trước năm 2005). Cây hoa hồng Red Leonardo da Vinci rose có ho...
read more