Cách xử lý khi cây hồng bị thối gốc

Cách xử lý khi cây hồng bị thối gốc

Ở bài viết: Vệ sinh vườn hồng trước mỗi đợt phun thuốc trừ nấm bệnh, tôi có đề cập đến việc cây hồng bị thối đen (loại thối đen, chổ thối xì ra chất nhựa hoặc có màu tím nâu…đây mới...
read more