Cành hoa hồng bị thối đen ngay vị trí cắt tỉa?

Cành hoa hồng bị thối đen ngay vị trí cắt tỉa?

Vài hôm trước tôi có nhận được câu hỏi của anh Thọ (Quãng Ngãi) với nội dung như sau: “Trong bạn mùa này mưa hay nắng. Ngoài quảng ngãi hiện lại mưa ít lạnh. có cắt cành được không bạn(...
read more
Bệnh thối đen thân trên cây hoa hồng mùa mưa

Bệnh thối đen thân trên cây hoa hồng mùa mưa

Bệnh thối đen thân trên cây hoa hồng có thể là do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra, có thể trước đó cây hoa hồng đã bị bệnh móc xám (có nơi gọi là bệnh mốc tro Botrytis blight) hoặc...
read more