Bệnh rỉ sắt trên cây hoa hồng

Bệnh rỉ sắt trên cây hoa hồng

Vài hôm nay, tôi có nhận được tin nhắn của chị Tien Phuong hỏi về việc: trên thân cây hồng có đốm tròn màu vàng cam, nhỏ như cám, li ti. Rồi nó lan tròn tròn, vàng vàng khắp cây hồng. Sau đó,...
read more