Hiện tượng hoa hồng bị biến dị “Rose Phyllody”

Hiện tượng hoa hồng bị biến dị “Rose Phyllody”

Không ít lần khi các bông hoa hồng ở vườn nở hoa, tôi gặp trường hợp bông hoa hồng bị biến dạng khi phần trung tâm của bông hoa hồng mọc lên một số lá màu xanh hoặc 1 bông...
read more