Rải phân cho hoa hồng

A. Rải gốc chậu hoa hồng hàng tuần (1 lần/7 ngày)

HVP 301.B + Super Lân (Trộn đều với tỉ lệ 1:1)

+ Chậu đường kính 15cm (Chậu C8) dùng 1 muỗng yaourt.

+ Chậu đường kính 25cm (Chậu C10) dùng 2 muỗng yaourt, rải ở 2 bên thành chậu

Rải ở thành chậu. Rải vào chiều mát. Không rải ngay gốc

HVP 301.B
Super Lân
Muỗng yaourt

B. Rải gốc chậu hoa hồng 1 lần/tháng

 Sử dụng phân bón tan chậm hạt vàng Osmocote 14-14-14

+ Chậu đường kính 15cm (Chậu C8) dùng CHỈ KHOẢNG 5-7 HẠT

+ Chậu đường kính 25cm (Chậu C10) dùng CHỈ KHOẢNG 10-12 HẠT

Rải ở thành chậu. Rải vào chiều mát. Không rải ngay gốc

sử Dụng Phân bón Tan Chậm Hạt Vàng Osmocote 14 14 14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.