Kết quả sau 1 tháng giâm cành hoa hồng

Trong bài viết nhân giống hoa hồng bằng phương pháp giâm cành vào tháng 4 vừa rồi, tôi có ghi nhận lại cách 1 nhà vườn trồng hoa hồng ở Thái Lan đã giâm cành hồng như thế nào. Sau một tháng thực hiện giâm cành hoa hồng leo, đã có những kết quả đầu tiên.
Một số chậu hồng đã bắt đầu ra rễ non bên dưới đáy ly nhựa sau 1 tháng giâm cành


Kết quả sau 1 tháng giâm cành hoa hồng (khả quan)

Sau hơn 1 tháng tiến hành nhân giống hoa hồng bằng cách giâm cành một số chủng loại hồng leo tôi đã nhập về Sa Đéc, thì có một số chậu hồng đã bắt đầu bén rễ.

Một số rễ hồng mọc ra bên dưới ly nhựa
Bộ rễ hoa hồng giâm cành 
Cho cành hồng đã giâm cành vào một giỏ nhựa đen để cây có nhiều không gian phát triển

Kết quả sau hơn 2 tháng giâm cành hoa hồng leo (30/07/2016)

Trên 50 cây hồng leo ở vườn đã được tôi nhân giống bằng cách giâm cành. Hiện tại, các cây hồng leo này có chiều cao từ 15-20 cm tùy chủng loại hồng. Tỉ lệ thành công của việc nhân giống hồng leo bằng cách giâm cành là từ 50-60%. Trong thời gian tới, tôi sẽ rút kinh nghiệm trong quá trình nhân giống các chủng loại hoa hồng để tỉ lệ sống đạt cao hơn!
từ lúc cây hoa hồng giâm cành đã ra rễ, khoảng 1-1,5 tháng cây hồng sẽ có chiều cao trung bình 15-25cm. Trong ảnh là cây hồng Nhật Bản: Mon Coeur rose
Các cây hồng leo sau khi giâm cành thành công, tôi ra chậu và để nơi có nắng nhẹ chăm sóc trong 10 ngày đầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.