[Thử nghiệm] Giâm cành hoa hồng ngoại bằng TakeRoot (GardenSafe)

Bài viết này ghi nhận lại quá trình giâm cành hoa hồng ngoại bằng chất kích thích tăng trưởng IBA có tên thương mại là: TakeRoot (GardenSafe.com). Mục đích thử nghiệm lần này: kiểm tra xem so với chất kích thích ra rễ NAA nồng độ 1000ppm tôi đang xài để giâm cành hoa hồng, thì chất kích thích ra rễ IBA (Indole-3-butyric acid) có hoạt động tốt hơn không. IBA có giúp cho cành hồng giâm cành mau ra rễ hơn không, số lượng rễ có nhiều hơn không.

Thử dùng chất kích thích rễ IBA của TakeRoot để giâm cành hoa hồng

[Thử nghiệm] Giâm cành hoa hồng ngoại bằng TakeRoot (GardenSafe)

Tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình giâm cành hoa hồng, nhật ký phát triển của các cành hồng giâm cành với TakeRoot và kết quả giâm cành được tôi ghi nhận lại tại bài viết này.

Tại sao tôi sử dụng TakeRoot (GardenSafe) để kích rễ hoa hồng khi giâm cành?

Theo một số tài liệu mà tôi có tham khảo qua, trong 2 loại auxin kích thích ra rễ là Naphthaleneaceticd (NAA) và Indole-3-Butyric Acid (IBA) thì tác dụng của IBA nhỉnh hơn khi kích thích rễ cây hoa hồng. Do đó, Garden safe TakeRoot với thành phần Indole-3-Butyric Acid  0.01%, hormone dạng bột chuyên dùng kích rể trong quá trình giâm cành hoặc chiết nhánh cây hoa hồng.

Quá trình [thử nghiệm] việc giâm cành hoa hồng với TakeRoot (GardenSafe)

Toàn bộ quá trình thực hiện đã được quay lại tại clip bên dưới. Một số yếu tố thực tế khi giâm cành hoa hồng:

  • Ngày giâm cành hoa hồng: 27/01/2018
  • Chủng loại hoa hồng ngoại giâm cành: Julio, hồng cổ Hải Phòng, Mr Fairchild…cắt cành khi các cành hồng này tàn hoa, tổng cộng khoảng 60 cành giâm.
  • Sau khi dùng lưỡi lam vát xéo cành hồng giâm cành, nhúng qua nước sạch trước khi nhúng vào thuốc kích rễ TakeRoot.
  • Trước khi cắt cành giâm, các cây hoa hồng đã được tưới nước. Việc giâm cành hoa hồng

Vị trí để các cành hồng giâm cành với TakeRoot

[Cập nhật ngày 03/03/2018

Đánh giá kết quả giâm cành hoa hồng ngoại bằng TakeRoot

Trong khoảng 60 cành hồng sử dụng để giâm cành với thuốc bột Takeroot thì sau 34 ngày thì số lượng cây hồng đã ra rễ là 34 cây, còn 8 hôm chưa có dấu hiệu mọc rễ, và số còn lại đã đen thân và chết.

Các cành hồng đã ra rễ khi sử dụng thuốc giâm cành Takeroot

Như vậy, so với việc sử dụng thuốc giâm cành HVP như thường lệ thì giâm cành hoa hồng với Takeroot thì tỉ lệ cây hoa hồng ra rễ cũng không có nhiều khác biệt.

Về độ phát triển của các hôm hồng giâm cành bằng Takeroot, rễ ra mập và khỏe và tược non vươn lên mạnh.

Khi sử dụng thuốc bột Takeroot để kích thích hồng ra rễ thì khi cây đâm tược non, tược lên nhanh và khỏe.

]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *