Cây tường vi đỏ huyết long

Thông báo: vườn đã ngừng kinh doanh các giống hoa hồng. Để đặt mua hoa hồng, anh chị có thể tham khảo & liên hệ: Happytrees.vn . Call/Zalo: 0906701001 - 0901365679 - 0981472323

Cây tường vi đỏ huyết long (diamond Best Red Crape Myrtle) được tôi trồng từ cây giâm cành từ cuối năm 2019. Ban đầu khi mua cửa hàng chỉ có 1 cây tường vi đỏ loại này đang có hoa làm cây mẫu. Còn các cây tôi mua đều đang tược non và không hoa. Nên tôi cũng hoài nghi về khả năng ra hoa của giống tường vi huyết long này. Nhưng đến giữa tháng 04/2020, 3 cây tường vi đỏ này đều bắt đầu có nụ hoa. Dưới đây là quá trình phát triển hoa của giống tường vi đỏ Huyết Long.

Bông Hoa Tường Vy đỏ Red Hot
Bông Hoa Tường Vi đỏ Red Hot

3 cây tường vi đỏ Red Hot được tôi mua về trồng từ tháng 11/2019. Trong đó, có 2 cây tôi đã trồng đất.

3 Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Giâm Cành
3 Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Giâm Cành

2 cây tường vi đỏ này được trồng đất vào ngày 17/11/2019.

Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Trồng đất Tháng 11 Năm 2019. Cây Thứ 2
Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Trồng đất Tháng 11 Năm 2019. Cây Thứ 2
Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Trồng đất Tháng 11 Năm 2019
Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Trồng đất Tháng 11 Năm 2019
Cây Tường Vi đỏ Sau 5 Tháng Trồng đất
Cây Tường Vi đỏ Sau 5 Tháng Trồng đất

Quá trình nở hoa của cây tường vy huyết long

Nụ Hoa Tường Vi đỏ
Nụ Hoa Tường Vi đỏ ngày 22/04/2020
Nụ Hoa Tường Vi Huyết Long Tại Vườn Vào Tháng 04
Nụ Hoa Tường Vi Huyết Long Tại Vườn Vào Tháng 23/04/2020
Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Ra Hoa Rộ Vào đầu Tháng 05 (2)
Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Ra Hoa Rộ Vào đầu Tháng 05/2020
Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Ra Hoa Rộ Vào đầu Tháng 05 (1)
Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Ra Hoa Rộ Vào đầu Tháng 05 (1)
Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Ra Hoa Rộ Vào đầu Tháng 05 (3)
Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Ra Hoa Rộ Vào đầu Tháng 05 (3)
Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Ra Hoa Rộ Vào đầu Tháng 05 (4)
Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Ra Hoa Rộ Vào đầu Tháng 05 (4)
Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Ra Hoa Rộ Vào đầu Tháng 05 (5)
Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Ra Hoa Rộ Vào đầu Tháng 05 (5)
Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Ra Hoa Rộ Vào đầu Tháng 05 (9)
Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Ra Hoa Rộ Vào đầu Tháng 05 (9)

Cách trồng cây tường vi đỏ

 

Khi thấy rằng các cây tường vi đỏ này có khả năng mang hoa tương tự như các giống tường vi có ở làng hoa Sa Đéc trước đây. Tôi đã giâm cành cây tường vi đỏ huyết long này để có thêm nhiều cây để trồng và bán.

Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Dạng Cây Giâm Cành 1 Tháng Tuổi
Cây Tường Vi đỏ Huyết Long Dạng Cây Giâm Cành 1 Tháng Tuổi
Cây Tường Vi đỏ Dạng Cây Giống 2 Tháng Tuổi
Cây Tường Vi đỏ Dạng Cây Giống 2 Tháng Tuổi

Nhận xét:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *