Chăm sóc hoa hồng sau khi ghép cành

Ở bài viết hướng dẫn ghép hoa hồng, tôi đã trình bày phương pháp ghép cành hồng. Ở bài viết này tôi xin chia sẻ thêm đôi điều về cách chăm sóc hoa hồng sau khi ghép đã ghép cành thành công.
Các nhánh hoa hồng dùng để ghép, nếu chưa tiến hành ghép ngay khi cắt nhánh thì nên dùng giấy báo sạch thấm nước sạch giữ ẩm cho các nhánh hồng này trước khi ghép

Việc chăm sóc gốc hồng ghép về cơ bản cũng tương tự như việc chăm sóc hoa hồng bình thường, các xem các bài viết này sẽ cung cấp một ít kiến thức về kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa hồng.

Ở các cây hồng ghép thì có một số lưu ý riêng như sau:

1. Dù cây đã ra tược non mạnh nhưng hãy khoang tháo phần dây bó mắt ghép. Như cây hoa hồng hình bên hình bên dưới. Tôi đã ghép được 1 tháng. Phần nhánh hồng ghép đã ra tược dài khoảng 5-8 cm, nhưng phần mắt ghép vẫn chưa hẵn đã liền sẹo. Đồng thời ở thời điểm này, cây hồng rất dễ gãy do tác động của gió.

2. Sau 1 thời gian trồng các cây hồng đã ghép nhánh, thỉnh thoảng có các chồi hồng non mọc bên dưới mắt ghép thì những chồi non này cần được loại bỏ hoàn toàn. Vì những chồi này phát triển rất khỏe, chúng sẽ dành lấy dinh dưỡng của cây. Làm phần nhánh hồng ghép bên trên (cây hồng mà ta cần lấy hoa) kém phát triển.
Trên một cây hoa hồng ghép có thể ghép nhiều loại hoa hồng khác nhau. Như trên cây hồng tương vy Sa Đéc này, tôi đã ghép 3 loại hồng leo: hồng Golden Cebleration, Graham Thomas, Othello.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *