Chăm sóc cắt tỉa hồng sọc Claude Monet rose

Bài viết ở dạng nhật ký ghi nhận lại quá trình chăm sóc hồng sọc Claude Monet rose từ lúc cắt tỉa hồng sọc Claude Monet rose, mất bao lâu cây hồng sẽ ra tược non, lịch phun thuốc phòng bệnh, bón phân cho cây hồng ngoại này.

Các vật liệu để chuẩn bị thay chậu cho hoa hồng ngoại Claude Monet rose.

Hoa hồng sọc Claude Monet Rose (Sa Đéc, Đồng Tháp)

Chăm sóc cắt tỉa hồng sọc Claude Monet rose

Quá trình chăm sóc hoa hồng được tôi ghi nhận từ thời điểm cây hồng sắp tàn hoa, cắt tỉa, thay chậu mới cho cây hồng Claude Monet.

[Ngày 09/08/2017]

Hồng sọc Claude Monet rose dạng cây giống chỉ mới có 6-7 nhánh, nhưng đã mang đến 5-6 bông, nếu không thay chậu bổ sung giá thể trồng mới cho cây hồng thì khi tàn hoa, cây sẽ còi cọc và rất dễ bị đốm lá. Cách cắt tỉa và thay chậu (tôi thường thay chậu vào chiều mát) tôi đã quay lại ở clip bên dưới.

Sau khi đã thay chậu xong, tôi chỉ tưới nhẹ ít nước vào phần chậu, không tưới thân lá. Phần thân lá cây hồng tôi phun 1 lần thuốc phòng nấm bệnh gồm: Ridomil Gold + Vitamin B-1

Cây hồng ngoại Claude Monet sau khi cắt tỉa

[Ngày 18/08/2017]

Sau 9 ngày cắt tỉa cây hồng Monet đã phát triển tược non có chiều dài trung bình 5-8cm. Các lá lụa đã bắt đầu bung ra.

Trong giai đoạn cây hồng ra tược non, thường xuyên quan sát lá xem có dấu hiệu của bọ trĩ hoặc nhện đỏ gây hại trên lá cây hồng.

Bọ trĩ khá thích chích hút nhựa lá hồng non, hoặc nụ hoa, nhất là các giống hoa hồng màu vàng.

Ở thời điểm này, tôi rải gốc một đợt phân hữu cơ HVP301 (nhãn bao phân ở hình đầu tiên của bài viết) để hỗ trợ cây ra tược non mập mạp hơn (nếu phân vô cơ có thể dùng NPK 30-9-9, hoặc NPK 16-16-8)

Khi rải phân bón cho cây hồng, tôi chỉ rải ở xung quanh thành chậu, KHÔNG rải ngay gốc hồng.

[Ngày 20/08/2017]

Thực hiện 2 việc, một là bỏ bớt một số chồi non không cần thiết cho cây hồng, và tưới phân dơi đã ủ cho cây hoa hồng.

Hình dáng cây hồng ở ngày 20/08/2017

Video về việc chồi non nào giữ lại, chồi non nào nên bỏ đi cho cây hồng ngoại Claude Monet

[Ngày 23/08/2017]

Như vậy chỉ sau 14 ngày cắt tỉa hoa tàn ở đợt hoa trước thì các tược non mới của cây hồng sọc Claude Monet rose đã bắt đầu có nụ hoa cho đợt kế tiếp.

[Ngày 25/08/2017]

Tổng thệ chậu hồng Claude Monet ngày 25/08

[Ngày 26/08/2017]

Rải một ít hạt phân tím Đức vào chậu hoa hồng.

[Ngày 27/08/2017]

Sau 18 ngày chăm sóc cho cây hoa hồng sọc Monet (kể từ ngày cắt tỉa cành nhánh) thì hiện tại nụ hoa đã to cỡ ngón tay út.

Nụ hoa hồng ngoại Claude Monet sau 18 ngày cắt tỉa cây hồng

[Ngày 01/09/2017]

Hồng ngoại Claude Monet rose đã nứt bao nụ. Đợt hoa này chậu hồng này được 8 bông hoa.
Chụp gần lại các nụ hoa. Ở đợt hoa này nụ tương đối nhỏ

[Ngày 05/09/2017]

Như vậy sau 25 ngày kể từ ngày cắt tỉa cho chậu hồng sọc Claude Monet này thì cây hồng đã cho đợt hoa mới.

[Tình trạng cây hồng sẽ được cập nhật dần ở các ngày tới]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *