Nhân giống cây hương thảo bằng cách gieo hạt

Hương thảo với tốc độ nảy mầm chậm và tỷ lệ nảy mầm thấp khi hạt được nhân giống. Theo tài liệu, nếu nhiệt độ nảy mầm là từ 20 đến 24 ° C, tỷ lệ nảy mầm là dưới 30%, và thời gian nảy mầm chỉ là 3 đến 4 tuần, nhưng nếu nảy mầm trong 1 tuần ở 20 ° C và sau đó được xử lý ở 4,4 ° C trong 4 tuần, tỷ lệ nảy mầm có thể tăng lên 70%.

Gieo Hạt Cây Hương Thảo

Do đó, trừ khi bạn có hạt giống hương thảo mới từ ai đó, hoặc nhập từ nước ngoài thì chỉ còn cách áp dụng cách gieo hạt, còn lại thì nhân giống hương thảo bằng cách giâm cành là khả thi nhất. 

Nhân giống cây hương thảo bằng cách gieo hạt

Thông thường, gieo hạt cây hương thảo vào đầu mùa xuân, chu kỳ nảy mầm khoảng 3-4 tuần, hạt giống hương thảo không cần phủ đất, và hạt giống có thể được rắc trực tiếp lên bề mặt của giá thể trồng, và hạt giống được rải đều. Bạn cũng có thể phun nước nhẹ nhàng, nhưng giữ cho bề mặt đất ẩm. Khi cây con lớn lên khoảng 10 cm, nó có thể được trồng trong khoảng 70 ngày. Để xem chi tiết về các gieo hạt cây hương thảo, tôi tìm được bài viết hướng dẫn khá chi tiết về cách gieo hạt hương thảo, anh chị có thể tham khảo tại liên kết:

Hướng dẫn ươm hạt Hương Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.