Anthurium Crystallinum và Anthurium Clarinervium

Sự khác biệt chính giữa Anthurium Crystallinum và Anthurium clarinervium là Anthurium Crystallinum có lá hẹp hơn màu xanh sáng, trong khi Anthurium clarinervium có lá rộng hơn màu xanh đậm. Ngoài ra, Anthurium Crystallinum phát triển nhanh hơn Anthurium clarinervium.

Anthurium Crystallinum (trái) Và Anthurium Clarinervium (phải)

Dưới đây là bảng so sánh đặc tính của 2 giống Anthurium:

Đặc tính Anthurium Crystallinum Anthurium clarinervium
Chiều cao trưởng thành 30 ”(0,75 m) 25 ”(0,65 m)
Chiều rộng trưởng thành 15 ”(0,4 m) 15 ”(0,4 m)
Tỉ lệ tăng trưởng Nhanh chậm
Tiếp xúc với ánh sáng gián tiếp, sáng sủa gián tiếp, sáng sủa
Đất thoát nước tốt thoát nước tốt
PH đất 6,0-7,0 6,0-7,0
Tưới nước 2 lần mỗi tuần 2 lần mỗi tuần
Bệnh tật nấm nấm
Sâu bọ côn trùng, nhện đỏ côn trùng, nhện đỏ
Lá Anthurium Crystallinum và Clarinervium khi lớn.

So sánh sự phát triển Anthurium Crystallinum và Anthurium Clarinervium

Cây Anthurium Clarinervium được mua về ngày 08/06/2022. Cây Anthurium Crystallinum được tôi mua về ngày 21/06/2022.

Cây Anthurium Clarinervium 14/06/2022

Sau 10 ngày trồng, Anthurium Crystallinum đã phát triển lá non mới, trong khi đó thì sau gần 1 tháng trồng vẫn chưa phát triển lá non mới.

Anthurium Crystallinum Và Clarinervium ở đầu tháng 07/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.