Phân biệt sứ lá xoắn với sứ thường ở giai đoạn cây con

Phân biệt sứ lá xoắn với sứ thường ở giai đoạn cây con

Dưới đây là các hình ảnh về quá trình phát triển từ hạt của giống sứ lá xoắn DHA. Sứ lá xoắn DHA ở giai đoạn cây con vừa mọc chỉ có 2 lá mầm thì gần như không thể...
read more
Trồng cây sứ kim tự tháp (sứ chân dài)

Trồng cây sứ kim tự tháp (sứ chân dài)

Tôi sưu tầm được 2 loại sứ Kim tự Tháp (sứ chân dài): King Crown và Phet Ban Na. Tôi đã gieo hạt các cây sứ chân dài này vào ngày 16/12/2019.
read more