Mẹo diệt bọ cánh cứng ăn lá hoa hồng

Mẹo diệt bọ cánh cứng ăn lá hoa hồng

Ở bài viết Bọ cánh cứng ăn lá hoa hồng, tôi đã giới thiệu một số thông tin về đặc điểm sống, thời điểm gây hại của loại bọ cánh cứng Adoretus sinicus ăn lá hoa hồng. Ở bài viết...
read more
Ngăn ngừa bệnh thối thân trên cây hồng mới mua về

Ngăn ngừa bệnh thối thân trên cây hồng mới mua về

Khi mua những cây hồng ngoại, cho dù đó là hồng giâm cành của Trung Quốc hay là hồng ghép của Thái Lan thì sau khi tháo thùng đựng cây ra ta cần quan sát tình trạng của cây như...
read more
Vị trí thường xuất hiện bệnh trên cây hoa hồng

Vị trí thường xuất hiện bệnh trên cây hoa hồng

Trong quá trình trồng và chăm sóc cây hoa hồng, dù là trồng chậu hay trồng hoa hồng ở dưới đất, dù là hồng Sa Đéc hay hoa hồng ngoại thì khả năng cây hoa hồng mắc các loại bệnh...
read more