Bài 10: Phân biệt giữa các loài sứ

Bài 10: Phân biệt giữa các loài sứ

Bảng tổng hợp thông tin để phân biệt giữa các loài sứ, từ nguồn gốc, chiều cao, hình dáng cây, đến form hoa. Để xem đầy đủ thông tin, anh chị xem trình duyệt web trên máy tính hoặc Laptop....
read more
Bài 5: Một số giống sứ đẹp ở Việt Nam

Bài 5: Một số giống sứ đẹp ở Việt Nam

Tiếp theo phần tìm hiểu về các loài sứ ở bài 4: Phân loại các loài sứ, tôi sẽ tìm hiểu đến một số giống sứ đẹp ở Việt Nam. Dựa vào tên gọi các giống sứ và form hoa,...
read more
Bài 4: Phân loại các loài sứ

Bài 4: Phân loại các loài sứ

Sau khi đã tìm hiểu về cấu tạo và đặc tính các bộ phân có trên 1 cây sứ ở Bài 3: Cấu tạo của cây sứ. Tôi tiếp tục tìm hiểu đến các giống loài của cây sứ. Trước kia,...
read more