Thời điểm nào trong ngày phun thuốc trừ bệnh là tốt nhất?

Thời điểm nào trong ngày phun thuốc trừ bệnh là tốt nhất?

Khi chăm sóc cây hoa hồng thì việc phun thuốc phòng trừ nấm bệnh định kì trên cây hoa hồng là việc không thể thiếu. Theo mọi người thời điểm nào ngày thì phun thuốc trừ bệnh cây hồng là...
read more