Nuôi nhện để hạn chế sâu xanh ăn lá hồng!

Nuôi nhện để hạn chế sâu xanh ăn lá hồng!

Khoảng đầu tháng 9/2016, tôi nhận thấy vườn hồng ở nhà bỗng nhiên có khá nhiều nhện chăng tơ. Có những thời điểm nhiều đến mức, ban đêm ra vườn hồng là tơ nhện vướng đầy người. Tôi thấy nó...
read more
Sâu ăn lá hại hoa hồng Spodoptera litura Fabricius

Sâu ăn lá hại hoa hồng Spodoptera litura Fabricius

Sâu khoang hay còn được gọi là sâu ăn tạp, chúng cả lá hồng và hoa hồng. Sâu tuổi lớn thường gây hại về đêm, ban ngày sâu trốn dưới đất gân gốc cây. Sâu hóa nhộng dưới đất.
read more