Ghép sứ bao nhiêu ngày tháo bọc?

Ghép sứ bao nhiêu ngày tháo bọc?

Trong lần đầu tiên khi tập ghép cây sứ Thái (hơn 3 năm trước đây), tôi cũng nôn nao không biết khi ghép sứ bao nhiêu ngày tháo bọc? Khi đó, tôi dùng bọc nylong và dây thun để cố...
read more
Trái sứ đã chín sau gần 4 tháng thụ phấn

Trái sứ đã chín sau gần 4 tháng thụ phấn

Khi tập tành trồng sứ, tôi cũng tìm hiểu về cách thụ phấn cho cây sứ. Việc thụ phấn cho cây sứ được tôi thực hiện theo như hướng dẫn mà tôi đã sưu tầm được: Thụ phấn cho hoa sứ. Dưới...
read more