Trồng cây Monstera Standleyana Aurea Variegata

Trồng cây Monstera Standleyana Aurea Variegata

Cây Monstera Standleyana Aurea Variegata được bạn Lộc (Sa Đéc) gửi tặng ngày 26/05/2021. Trước khi nhận được cây trầu bà này, tôi cũng chưa từng tìm hiểu về loại cây này. Do đó bài viết này ngoài những thông...
read more