Chiết nhân giống hoa hồng tường vy

Chiết nhân giống hoa hồng tường vy

Cây hoa hồng tường vy Sa Đéc này tôi đã thử chiết vào đầu tháng 12/2015, lúc này thời tiết khá lạnh nhưng làm thử xem thế nào. Lần đó không để ý dùng luôn lục bình ướt(dễ nấm bệnh)...
read more