Ghép hoa hồng leo Thiên Hương

Ghép hoa hồng leo Thiên Hương

Nhánh hoa hồng Thiên Hương này tôi đã ghép lên cây  hồng 2 da Sa Đéc được hơn hai tháng. giờ thì cây đã bắt đầu ra hoa. Loại hồng leo Thiên Hương hay tên gọi đúng của nó là...
read more