Hồng ngoại kiều tâm (evelyn english rose)

Hồng ngoại kiều tâm (evelyn english rose)

Hồng ngoại Evelyn english rose, về Việt Nam thì được gọi với cái tên hồng leo Kiều Tâm. Theo trang davidaustinroses.com, đây là giống hồng bụi lớn nhưng chúng có khả năng vươn cao, thích hợp trồng cặp theo hàng...
read more