Hồng leo hoàng linh (Charles Darwin Rose)

Hồng leo hoàng linh (Charles Darwin Rose)

Hoa hồng leo hoàng linh (Charles Darwin Rose) được lai tạo bởi David C. H. Austin (Anh Quốc, 2001). Giống hồng leo Charles Darwin Rose là một trong những giống hoa hồng leo được rất nhiều ưa chuộng bởi chúng cho những...
read more