Hồng chùm son Sa Đéc

Hồng chùm son Sa Đéc

Hồng chùm son là giống hồng đã xuất hiện khá lâu ở Sa Đéc, cây có chiều cao trung bình so với các loại hồng (chiều cao trung bình cao hơn hồng tiểu mụi và thấp hơn các loại hồng...
read more