Hoa hồng ngoại Madame Anisette ® rose

Hoa hồng ngoại Madame Anisette ® rose

Hoa hồng ngoại Madame Anisette ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • Glorious Parfuma • KO 04/1553-01 • KORberonem • Madame de la Vallière), được nhân giống bởi Tim Hermann Kordes (Đức, 2004). Hoa hồng Madame Anisette ® rose có...
read more
Hoa hồng ngoại Charles de Nervaux ® rose

Hoa hồng ngoại Charles de Nervaux ® rose

Hoa hồng ngoại Charles de Nervaux ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • MASchaner), được nhân giống bởi Dominique Massad (Pháp, 2007). Giống hoa hồng Charles de Nervaux ® rose có hoa màu trắng kem, đôi lúc là ...
read more