Hoa hồng ngoại Lavender Lassie rose

Hoa hồng ngoại Lavender Lassie rose

Hoa hồng ngoại Lavender Lassie rose được nhân giống bởi Reimer Kordes (Đức, năm1960). Cây hoa hồng Lavender Lassie rose có hoa màu hồng hoặc hồng tím. Hương thơm mạnh mẽ.
read more
Hoa hồng ngoại Nostalgia rose

Hoa hồng ngoại Nostalgia rose

read more
Hoa hồng ngoại Herzogin Christiana rose

Hoa hồng ngoại Herzogin Christiana rose

Hoa hồng ngoại Herzogin Christiana ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • Christiana • Earth Angel •  KORgeowim • La Belle Rouet • Secret Parfuma), được nhân giống bởi Tim Hermann Kordes (Đức, 2003). Cây hoa hồ...
read more
Hoa hồng ngoại Super Fairy rose

Hoa hồng ngoại Super Fairy rose

Hoa hồng ngoại Super Fairy rose (giống hồng này còn có tên khác là • HELsufair • HELSvfair), được nhân giống bởi Karl Hetzel (Đức, 1996). Giống hoa hồng Super Fairy rose có hoa màu hồng nhạt. Không có hương thơ...
read more
Hoa hồng ngoại Charming Piano ® rose

Hoa hồng ngoại Charming Piano ® rose

Hoa hồng ngoại Charming Piano ® rose được phát hiện bởi Christian Evers (Đức, trước năm 2012). Hoa hồng Charming Piano ® rose có hoa màu hồng nhạt, các cánh hoa bên ngoài trắng hồng. Hương thơm vừa phải. Thông tin...
read more
Hoa hồng ngoại Heaven on Earth rose

Hoa hồng ngoại Heaven on Earth rose

read more
Hoa hồng ngoại Chippendale rose

Hoa hồng ngoại Chippendale rose

Hoa hồng ngoại Chippendale rose (giống hồng này còn có tên khác là • Ali Man • Ali Mau • Duchess of Cornwall • Music Hall • Tan97159 • The Duchess of Cornwall), được nhân giống bởi Hans Jürgen Evers (Đức, 2005). Cây ...
read more
Hoa hồng ngoại Alchemist rose

Hoa hồng ngoại Alchemist rose

Hoa hồng ngoại Alchemist rose (giống hồng này còn có tên khác là • Alchimiste • Alchymist • Alchymiste • The Alchymist), được nhân giống bởi Reimer Kordes (Đức, vào năm 1956). Cây hoa hồng Alchemist rose có hoa màu...
read more
Hoa hồng ngoại Bailando rose

Hoa hồng ngoại Bailando rose

Hoa hồng ngoại Bailando rose (giống hồng này còn có tên khác là • TAN02100), được nhân giống bởi Hans Jürgen Evers (1940-2007) (Đức, trước năm 2007). Giống hồng ngoại Bailando rose có hoa màu hồng nhạt. Hương...
read more
Hoa hồng ngoại Landora rose

Hoa hồng ngoại Landora rose

Hoa hồng ngoại Landora rose (giống hồng này còn có tên khác là • Sunblest • Tania), được nhân giống bởi Mathias Tantau, Jr. (Đức, 1970). Giống hoa hồng Landora rose có hoa màu vàng đậm. Không có hương thơm hoặ...
read more
Hoa hồng ngoại Lampion rose

Hoa hồng ngoại Lampion rose

Hoa hồng ngoại Lampion ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • RT 06-004 • Tan06004), được nhân giống bởi Christian Evers (Đức, vào năm 2006). Hồng Lampion ® rose có cánh hoa bên trong màu vàng, nền đỏ bên...
read more
Hoa hồng ngoại Augusta Luise rose

Hoa hồng ngoại Augusta Luise rose

Hoa hồng ngoại Augusta Luise rose (giống hồng này còn có tên khác là • Fox-Trot ® • Hayley Westenra • Rachel • TANgust), được nhân giống bởi Hans Jürgen Evers (Đức, 1999). Hoa hồng Augusta Luise rose có hoa màu hồ...
read more
Hoa hồng ngoại Ave Maria rose

Hoa hồng ngoại Ave Maria rose

Hoa hồng ngoại Ave Maria rose (giống hồng này còn có tên khác là • KORav • New Ave Maria • Sunburnt Country), được nhân giống bởi Reimer Kordes (Đức, 1981). Giống hoa hồng Ave Maria rose có hoa màu cam, hương thơm ...
read more