Hoa hồng ngoại Sweet Chariot rose

Hoa hồng ngoại Sweet Chariot rose

Hoa hồng ngoại Sweet Chariot rose (giống hồng này còn có tên khác là • Insolite • MORchari), được nhân giống bởi Ralph S. Moore ( Hoa Kỳ, 1984). Giống hồng ngoại Sweet Chariot rose có hoa màu hồng đậm hoặc pha chút sắc tím....
read more
Hoa hồng ngoại Tranquility rose (Heirloom)

Hoa hồng ngoại Tranquility rose (Heirloom)

Hoa hồng ngoại Tranquility rose (HL) (giống hồng này còn có tên khác là • CLEmulti), được nhân giống bởi John Clements (HOA KỲ, 2004). Cây hồng Tranquility rose (HL) có hoa màu hồng nhạt tinh tế đến gần màu trắ...
read more
Hoa hồng ngoại Red Fairy rose

Hoa hồng ngoại Red Fairy rose

read more
Hoa hồng ngoại Pope John Paul II rose

Hoa hồng ngoại Pope John Paul II rose

Hoa hồng ngoại Pope John Paul II ™ rose (giống hồng này còn có tên khác là • JACsegra • Papa Giovanni Paolo II • Pape Jean Paul II ®), được nhân giống bởi Dr. Keith W. Zary ( Hoa Kỳ, trước năm 2006). Cây...
read more
Hoa hồng ngoại Lady Heirloom rose

Hoa hồng ngoại Lady Heirloom rose

read more
Hoa hồng ngoại Blue Skies rose

Hoa hồng ngoại Blue Skies rose

read more
Hoa hồng ngoại Twilight Zone rose

Hoa hồng ngoại Twilight Zone rose

Hoa hồng ngoại Twilight Zone rose (giống hồng này còn có tên khác là • Wekebtidere), được nhân giống bởi Tom Carruth ( Hoa Kỳ, trước năm 2009). Hồng Twilight Zone rose có hoa màu tím đậm. Hoa thơm, mùi cam quýt. L...
read more
Hoa hồng ngoại Golden Globe rose 

Hoa hồng ngoại Golden Globe rose 

Hoa hồng ngoại Golden Globe rose (giống hồng này còn có tên khác là • CLEglobe), được nhân giống bởi John Clements (HOA KỲ). Hoa hồng Golden Globe rose có hoa màu vàng chanh. Không có hương thơm hoặc hương thơm nh...
read more
Hoa hồng ngoại Vicks Caprice rose

Hoa hồng ngoại Vicks Caprice rose

Hoa hồng ngoại Vicks Caprice rose (giống hồng này còn có tên khác là • Caprice (hybrid perpetual, Vick, c.1889)), được nhân giống bởi James Vick ( Hoa Kỳ, trước năm 1889). Hoa hồng Vicks Caprice rose có hoa màu hồng ph...
read more
Hoa hồng ngoại Ebb Tide rose

Hoa hồng ngoại Ebb Tide rose

Hoa hồng ngoại Ebb Tide ™ rose (giống hồng này còn có tên khác là • Purple Eden ® • WEKsmopur), được nhân giống bởi Tom Carruth ( Hoa Kỳ, 2001), được giới thiệu tại Hoa Kỳ bởi Weeklyks Wholesale Rose Grower, ...
read more
Hoa hồng ngoại Fragrant Plum rose

Hoa hồng ngoại Fragrant Plum rose

Hoa hồng ngoại Fragrant Plum rose (giống hồng này còn có tên khác là • AROplumi), được nhân giống bởi Jack E. Christensen ( Hoa Kỳ, trước năm 1988). Hoa hồng Fragrant Plum rose màu tím oải hương. Hương thơm trái ...
read more
Hoa hồng ngoại Vineyard Song rose

Hoa hồng ngoại Vineyard Song rose

Hoa hồng ngoại Vineyard Song rose (giống hồng này còn có tên khác là • MORgrapes), được nhân giống bởi Ralph S. Moore ( Hoa Kỳ, 1999). Cây hồng Vineyard Song rose có hoa màu hồng đôi lúc pha lẫn sắc tím. Hương t...
read more
Hoa hồng leo Candy Land rose (Hoa Kỳ)

Hoa hồng leo Candy Land rose (Hoa Kỳ)

Hoa hồng leo Candy Land rose (giống hồng này còn có tên khác là • WEKrosopela), được nhân giống bởi Tom Carruth ( Hoa Kỳ, 2006). Hồng Candy Land rose có hoa màu hồng sọc trắng kem. hương thơm rất nhẹ.
read more