Hồng ngoại Best impression (Hoa hồng & hoa đẹp shop)

Hồng ngoại Best impression (Hoa hồng & hoa đẹp shop)

Hồng ngoại Best impression rose được nhân giống bởi Hans Jürgen Evers (Cộng Hòa Liên Ban Đức, vào năm 2004). Được giới thiệu tại Đức bởi Rosen-Tantau / Tantau Roses năm 2012 với tên hoa hồng ‘Best impression’. Hồng Best...
read more