Hoa hồng ngoại Claire Rose

Hoa hồng ngoại Claire Rose

Hoa hồng ngoại Claire Rose (giống hồng này còn có tên khác là • AUSlight), được nhân giống bởi David C. H. Austin (Vương Quốc Anh, 1986). Giống hồng ngoại Claire Rose có hoa màu hồng, hương thơm mạnh mẽ. Thông tin về giống hồng...
read more
Hoa hồng ngoại Brother Cadfael rose

Hoa hồng ngoại Brother Cadfael rose

Hoa hồng ngoại Brother Cadfael rose (giống hồng này còn có tên khác là • AUSglobe), được nhân giống bởi David C. H. Austin (Vương Quốc Anh, 1990). Cây hồng Brother Cadfael rose có hoa màu hồng. Hương hoa hồng vừa ...
read more
Hoa hồng ngoại Radio Times rose

Hoa hồng ngoại Radio Times rose

Hoa hồng ngoại Radio Times rose (ラジオ タイムズ) là một dạng hồng bụi được nhân giống bởi ông David Austin trước năm 1994. Hồng ngoại Radio Times rose có đặc điểm là mỗi bông hoa mang nhiều cánh hoa, Radio...
read more
Hoa hồng ngoại Tranquillity rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Tranquillity rose (David Austin)

read more
Hoa hồng ngoại The Generous Gardener rose

Hoa hồng ngoại The Generous Gardener rose

Hoa hồng ngoại The Generous Gardener rose (giống hồng này còn có tên khác là • AUSdrawn), được nhân giống bởi David C. H. Austin (Vương Quốc Anh, 2002). Giống hoa hồng The Generous Gardener rose có hoa màu trắng ngà, ...
read more
Hoa hồng ngoại Benjamin Britten rose

Hoa hồng ngoại Benjamin Britten rose

Hoa hồng ngoại Benjamin Britten rose (giống hồng này còn có tên khác là AUSencart), được nhân giống bởi David C. H. Austin (Vương Quốc Anh, 1992). Giống hoa hồng Benjamin Britten rose có hoa màu cam hoặc đỏ cam. Hươn...
read more
Hoa hồng trắng Winchester Cathedral rose

Hoa hồng trắng Winchester Cathedral rose

Hoa hồng ngoại Winchester Cathedral ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • AUScat • White Mary Rose • Winchester ®), được nhân giống bởi David C. H. Austin(Vương Quốc Anh, 1988). Giống hoa hồng Winchester Cathedr...
read more
Hoa hồng ngoại Charlotte rose

Hoa hồng ngoại Charlotte rose

Hoa hồng ngoại Charlotte rose (giống hồng này còn có tên khác là • AUSpoly • Elgin Festival), được nhân giống bởi David C. H. Austin (Vương Quốc Anh, trước năm 1992). Giống hoa hồng Charlotte rose có hoa màu vàng, ...
read more
Hoa hồng ngoại Sharifa Asma rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Sharifa Asma rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Sharifa Asma rose (giống hồng này còn có tên khác là • AUSreef • Sharifa), được nhân giống bởi David C. H. Austin  (Vương Quốc Anh, 1989). Giống hồng ngoại Sharifa Asma ® rose có hoa màu hồng nhạ...
read more
Hoa hồng L. D. Braithwaite rose (David Austin)

Hoa hồng L. D. Braithwaite rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại L. D. Braithwaite rose (giống hồng này còn có tên khác là • AUScrim • Braithwaite • Leonard Dudley Braithwaite ®), được nhân giống bởi David C. H. Austin (Vương Quốc Anh, 1988). Giống hoa hồng L. D. Bra...
read more
Hoa hồng ngoại Crocus Rose

Hoa hồng ngoại Crocus Rose

Hoa hồng ngoại Crocus Rose (giống hồng này còn có tên khác là • AUSquest • City of Timaru • Emanuel ), được nhân giống bởi David C. H. Austin (Anh, 2000). Hồng Crocus Rose có màu hoa là sự pha trộn vàng nhạt hoặc...
read more
Hoa hồng leo Constance Spry rose

Hoa hồng leo Constance Spry rose

Hoa hồng leo Constance Spry rose (giống hồng này còn có tên khác là • AUSfirst • AUStance), được nhân giống bởi David C. H. Austin (Vương Quốc Anh, trước năm 1961). Cây hồng Constance Spry rose có hoa trung tâm màu h...
read more
Hoa hồng Beatrice rose (hồng cắt cành David Austin)

Hoa hồng Beatrice rose (hồng cắt cành David Austin)

Hoa hồng Beatrice rose là 1 giống hoa hồng cắt cành của David Austin (nước Anh). Cây được nhân giống bởi David Austin vào trước năm 2008. Lần đầu tiên được giới thiệu tại vương quốc Anh bởi David Austin...
read more