Hoa hồng ngoại The Fairy rose

Hoa hồng ngoại The Fairy rose

Hoa hồng ngoại The Fairy rose (giống hồng này còn có tên khác là • Perle Rose), được nhân giống bởi Bentall (Anh quốc, năm 1932). Giống hoa hồng The Fairy rose có hoa màu hồng, nắng nóng mùa hè có thể biến những bông...
read more
Hoa hồng ngoại Sweet Dream rose

Hoa hồng ngoại Sweet Dream rose

Hoa hồng ngoại Sweet Dream rose (giống hồng này còn có tên khác là • FRYminicot • Sweet Dreams), được nhân giống bởi Gareth Fryer (Vương Quốc Anh, 1987). Hồng Sweet Dream rose có hoa màu hồng đào hoặc màu cam mật...
read more
Hoa hồng ngoại Rhapsody in Blue rose

Hoa hồng ngoại Rhapsody in Blue rose

Hoa hồng ngoại Rhapsody in Blue rose (giống hồng này còn có tên khác là • FRAntasia), được nhân giống bởi Frank R. Cowlishaw (Vương Quốc Anh, trước năm 1999). Hồng Rhapsody in Blue rose có hoa màu mận tím khi mới ...
read more
Hoa hồng ngoại Lady Jane Grey rose

Hoa hồng ngoại Lady Jane Grey rose

Hoa hồng ngoại Lady Jane Grey rose (giống hồng này còn có tên khác là • Chimène ® • HARzazz • Sue Hipken • Sue Hipkin • Sweet Revelation), được nhân giống bởi Harkness (Vương Quốc Anh, 1998). Hoa hồng Lady Jane Gre...
read more
Hoa hồng ngoại Sally Holmes rose

Hoa hồng ngoại Sally Holmes rose

Hoa hồng ngoại Sally Holmes rose được nhân giống bởi Robert A. Holmes (Vương Quốc Anh, 1976). Giống hồng ngoại Sally Holmes rose có hoa màu trắng kem, nhị hoa màu vàng. Hương thơm rất nhẹ. Loại hoa hồng này có 5 ...
read more
Hoa hồng ngoại Bulls Eye rose

Hoa hồng ngoại Bulls Eye rose

read more
Hoa hồng ngoại Boscobel rose

Hoa hồng ngoại Boscobel rose

Hoa hồng ngoại Boscobel rose (giống hồng này còn có tên khác là • AUScousin), được nhân giống bởi David Austin (Anh, trước năm 2011). Cây hoa hồng Boscobel rose có hoa màu cá hồi hồng cam. Hương thơm nhẹ. Loại ...
read more
Hoa hồng ngoại Buff Beauty rose

Hoa hồng ngoại Buff Beauty rose

Hoa hồng ngoại Buff Beauty rose được nhân giống bởi Bentall (Vương Quốc Anh, 1939). Giống hoa hồng Buff Beauty rose có hoa cam, vàng. Hương hoa trà mạnh mẽ. Loại hoa hồng này có khoảng 45 đến 50 cánh hoa. Nở hoa ...
read more
Hoa hồng leo Highgrove rose

Hoa hồng leo Highgrove rose

read more