Nhật kí trồng dâu tây

Nhật kí trồng dâu tây

Những chậu dâu tây này được tôi mua về vào ngày 03/09/2018, sau khi tiến hành thay chậu to hơn cho các cây dâu tây này, tôi đã đặt chúng dưới giàn che mưa Quá trình thay chậu và trồng...
read more
Các giống dâu tây của Pháp

Các giống dâu tây của Pháp

Tôi đến với cây dâu tây chỉ với con số 0 tròn trịa, cũng như khi bắt đầu với cây hoa hồng, không hề biết tí gì về chủng loại giống dâu tây, có bao nhiêu giống, giống dâu tây...
read more
Nhân giống dâu tây bằng cách tách ngó

Nhân giống dâu tây bằng cách tách ngó

Từ 6 chậu dâu tây mua từ đầu tháng 09/2018, ở 1 số chậu đã phát triển thêm 1 số ngó với cây con. Sau khi các ngó này đã hình thành 1,2 rễ dài 1-2cm tôi đã đặt ngó...
read more