Sau 1 năm trồng Anthurium Crystallinum

Ở bài viết này, tôi ghi nhận lại quá trình trồng và phát triển cây Anthurium Crystallinum tại vườn. Ngoài ra, bài viết cũng chia sẻ 1 số kinh nghiệm trồng cũng như nhân giống Anthurium Crystallinum.

Anthurium Crystallinum Sau 1 Năm Trồng

 Tăng trưởng và kích thước cây Anthurium Crystallinum: 0,5 mét mỗi 2-5 năm. Những chiếc lá có thể phát triển lên đến 90 cm. Xem thêm: Anthurium Crystallinum và Anthurium Clarinervium

Cách trồng Anthurium Crystallinum

Cây Anthurium Crystallinum phát triển mạnh ở độ ẩm cao vì vậy nên trồng ở nơi có nền đất ẩm cả ngày nhưng cần lưu thông không khí đầy đủ. Trong điều kiện khí hậu khô hoặc nóng, lá sẽ bị khô vàng ở rìa lá. Tưới nước thường xuyên cho cây, đặc biệt là trong mùa hè. Không bao giờ để hỗn hợp đất hoặc chất trồng bị khô. Ở những nơi có điều kiện ẩm ướt, cây hồng môn có thể không có nước trong tối đa hai tuần một lần.

Nhật ký trồng Anthurium Crystallinum

09/06/2022: cây được khách mua từ Indo và tặng, có 1 chiếc lá.

Anthurium Crystallinum Ngày 09/06/2022

18/06/2022: Sau 3 tháng, được 3 lá.

Anthurium Crystallinum Ngày 18/09/2022

03/04/2022: tôi tiến hành nhân giống cây Anthurium Crystallinum.

31/05/2022: Sau gần 1 năm trồng, cây Anthurium Crystallinum đã được nhân lên thành 2 cây.

Anthurium Crystallinum Sau 1 Năm Trồng

02/07/2022: sau 3 tháng cắt nhân giống, phần ngọn của cây Anthurium Crystallinum đã phát triển 2 ngọn, mọc thêm 3 lá non mới.

Anthurium Crystallinum Phần Ngọn Sau 3 Tháng Giâm Cành

Nhân giống cây Anthurium Crystallinum

Cây Anthurium Crystallinum bị vàng lá

Những lý do khiến lá cây Anthurium Crystallinum của bạn chuyển sang màu vàng bao gồm: tưới quá nhiều nước, độ ẩm thấp, ánh nắng quá mức, áp lực nhiệt độ, chất lượng đất kém và không đủ phân bón. Bạn có thể dễ dàng xác định và điều trị nguyên nhân để phục hồi sức khỏe hoàn hảo cho cây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *